بارگذاری ...

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TOTALMENTE ADMINISTRADOS

Construya mejores sitios web y tiendas virtuales

Velocidades más rápidas, seguridad más sólida, escalabilidad inherente y soporte confiable. Los mejores negocios se ejecutan en los servicios de nubes de WatsonTic.

شروع کنید

سوالی دارید؟ حتما با واحد فروش در ارتباط باشید. اینجا کلیک کنید

¿Buscas un dominio para hacer realidad tus ideas? ¡Encuéntralo fácilmente con nosotros!

Tenemos soluciones para cada tipo de proyecto.

El dominio perfecto le permite a la gente saber de un vistazo por qué estás en línea (y por qué eres increíble). Encuentre la extensión de dominio correcta ahora para captar más atención y visitantes.

Hosting Web

Elija entre una amplia variedad de paquetes de alojamiento

Inicie y haga crecer una presencia en la web que pueda escalar con las necesidades comerciales en evolución. Todos los planes incluyen instalación con un solo clic, tiempo de actividad del 99,9 %, monitoreo de seguridad las 24 horas, los 7 días de la semana, copias de seguridad diarias y un panel de control fácil de usar.

مرور محصولات

Landing Page

Planes de Landing Pages con un 20% de descuento. Aprovecha esta oferta y destaca tu presencia en la web de manera efectiva.

Landing Pages de alta calidad a precios irresistibles. Estamos comprometidos a destacar tu empresa o negocio de manera impresionante en el mundo digital!

مرور محصولات

Paginas Web

Obtén tu Página Web con un 20% de Descuento Exclusivo.

Páginas Web, Automatizada, Modernidad y escalables, con Soporte 24/7. ¡Haz Crecer tu Presencia Digital con un Toque de Innovación

مرور محصولات
Nuestros clientes

برای یافتن بهترین نام همینک جستجو کنید...

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

domain tld

نام دامنه .com a

S/66.00 /yr Sin. IGV ثبت دامنه
domain tld

نام دامنه .org a

S/74.00 /yr Sin. IGV ثبت دامنه
domain tld

نام دامنه .app a

S/91.00 /yr Sin. IGV ثبت دامنه
domain tld

نام دامنه .io a

S/301.00 /yr Sin. IGV ثبت دامنه
domain tld

نام دامنه .online a

S/193.00 /yr Sin. IGV ثبت دامنه
domain tld

نام دامنه .site a

S/201.00 /yr Sin. IGV ثبت دامنه
domain tld

نام دامنه .net a

S/90.00 /yr Sin. IGV ثبت دامنه

سوالات متداول

وب سایت خود را با توزیع در سطح جهانی و ارائه آن به بازدیدکنندگان از نزدیکترین مکان برای سرعت بیشتر بارگذاری صفحه در هر کجا که هستید ، افزایش دهید

SSL Certificates enable data encryption on the internet and allow data to be transmitted securely from a web server to a browser. With SSL, your website can use the https protocol and will display a padlock in end users web browsers to indicate the connection is secure.
SSL Certificates enable data encryption on the internet and allow data to be transmitted securely from a web server to a browser. With SSL, your website can use the https protocol and will display a padlock in end users web browsers to indicate the connection is secure.
There are 3 different levels of vetting that SSL Certificates are based upon. Domain Validated (DV) , Organization Validated (OV), and Extended Validation (EV). The major difference between the types of certificate relates to the information the Certificate Authority, RapidSSL, GeoTrust and DigiCert, requires and validates in order to issue a certificate. The higher levels of certificate require more information, and often is displayed in the browser bar. EV SSL for example turns the browser bar green and displays the organization name to visitors to generate more trust.
You work on your SEO in order to improve your site's rankings in search results. This leads to attracting more traffic - and ideally, to convert that traffic into customers and leads.
Email is so important nowadays, with archiving email is securely stored, giving you extra confidence and peace of mind.